REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

REGULAMIN

AKCJI
PROMOCYJNEJ

 „DZIEŃ MAMY 2024 – DARMOWA DOSTAWA”

 

Sklepu Internetowego SULPHUR

adres
internetowy:
https://sklep.sulphur.com.pl/

 

Spis treści

ARTYKUŁ I – INFORMACJE OGÓLNE O REGULAMINIE 2

§ 1. WSTĘP. 2

§ 2. INFORMACJE OGÓLNE 2

ARTYKUŁ II – ZASADY KORZYSTANIA Z DARMOWEJ DOSTAWY

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE 3

§ 2. REKLAMACJE I ZWROT TOWARÓW.. 3

§ 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ARTYKUŁ I – INFORMACJE OGÓLNE O REGULAMINIE

 

§ 1. WSTĘP

1.    
Organizatorem
akcji promocyjnej pod nazwą
Dzień Mamy – 2024 – darmowa dostawajest Sklep Internetowy SULPHUR prowadzony przez Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SULPHUR ZDRÓJ EXIM spółka z o.o. z siedzibą w Busku-Zdroju, ul. Bohaterów Warszawy 116a, kod: 28-100 Busko-Zdrój.

2.    
Akcja promocyjna Promocja świąteczna 2023 – darmowa dostawanie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009r. o grach hazardowych.

3.    
Akcja promocyjna Promocja świąteczna 2023 – darmowa dostawaodbywać się będzie w terminie od dnia 13.05.2024r. od godziny 10:00:00 do dnia 22.05.2024r. do godziny 22:00:00 i organizowana jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

4.    
Regulamin akcji promocyjnej Dzień Mamy – 2024 – darmowa dostawadostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na każdej stronie Sklepu w stopce: Informacje/Regulamin Akcji Promocyjnych.

§ 2. INFORMACJE OGÓLNE

 

1.    
Niniejszy Regulamin akcji promocyjnej Dzień Mamy – 2024 – darmowa dostawa stanowi załącznik do Regulaminu Sprzedaży Sklepu Internetowego SULPHUR.


2.    
W przypadku Klientów będących osobami fizycznymi (Konsumentami) nieodzownym uzupełnieniem niniejszego Regulaminu akcji promocyjnej jest: Regulamin Sprzedaży oraz Polityka prywatności i plików cookies, regulująca ochronę danych osobowych.


3.    
Klient Sklepu, który korzysta z darmowej dostawy zobowiązany jest do zapoznania się z: Regulaminem akcji promocyjnej, Regulaminem Sprzedaży oraz z Polityką prywatności i plików cookies.


4.    
Regulamin akcji promocyjnej określa w szczególności:

a)    zasady i tryb korzystania z darmowej dostawy w Sklepie Internetowym SULPHUR;

b)    postępowania reklamacyjne.


5.     Regulamin akcji promocyjnej jest regulaminem w rozumieniu przepisów art. 384 i nast. Kodeksu Cywilnego oraz przepisu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.).

 

 

 

ARTYKUŁ
II – ZASADY KORZYSTANIA 
Z DARMOWEJ DOSTAWY

 

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

 

1.     Z darmowej dostawy w Sklepie Internetowym SULPHUR mogą korzystać Klienci, zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy.

2.    Darmowa dostawa dotyczy wyłącznie przesyłek realizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

§ 2. REKLAMACJE I ZWROT TOWARÓW

 

Reklamacje dotyczące np. uszkodzenia towaru, zniszczenia przesyłki, problemu z produktem oraz zwrot zamówionych produktów przy zakupach z użyciem kuponu rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sprzedaży.

 

§ 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Wszelkie kwestie nieprzewidziane niniejszym Regulaminem reguluje Regulamin Sprzedaży, a także przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych
osobowych. 

10% rabatu

Dołącz do newslettera i otrzymaj 10% rabatu na pierwsze zakupy, a dodatkowo konkretne porady, informacje o promocjach i nowościach w naszym sklepie.